อาหารของเรา


ที่ “ชีวิตธรรมดา” เราเชื่อว่าอาหารควรจะดี สะอาด และเป็นธรรม ดังนั้นเราจึงมุ่งคัดสรรและนำเสนอเมนูที่อร่อยและแปลกใหม่จากทั่วโลก (ดี) ที่ทำขึ้นจากวัตถุดิบที่สดใหม่ได้คุณภาพในท้องถิ่นที่ผลิตขึ้นจากการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (สะอาด) เราให้ราคาที่สมน้ำสมเนื้อกับเกษตรกรโดยพยายามผ่านคนกลางให้น้อยที่สุด (เป็นธรรม) เรารู้ว่าเราโชคดีที่อยู่เชียงรายและ ภาคภูมิใจกับเกษตรกรและผลผลิตของเรา


เราเชื่อว่าอาหารควรจะต้องค่อยๆ ทำอย่างพิถีพิถันด้วยมือ ไม่ใช่ด้วยเครื่องจักร เราจึงเตรียมและปรุงอาหารทุกจานและเครื่องดื่มทุกแก้วอย่างตั้งใจ ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับความสดใหม่ ข้าวส่วนใหญ่ที่ใช้ที่ร้านเราปลูกเองที่ดอยแม่สลอง และเราเลือกใช้เมล็ดกาแฟ ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ เนื้อสัตว์ และไข่ที่หาได้จากเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องคุณภาพ ความยั่งยืน และความเป็นธรรมของเราเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมุ่งพัฒนาแนวทางการปฏิบัติของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง


เนื่องจากเราปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้เข้ากับผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกตามฤดูกาล ที่ “ชีวิตธรรมดา” คุณจึงไม่เพียงแต่จะได้ลิ้มรสอาหารและเครื่องดื่มที่ดี สะอาดและเป็นธรรม แต่ยังจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏจักรของธรรมชาติ ท่านสามารถศึกษารายการอาหารและเครื่องดื่มของเราได้ที่นี่